7 Eylül 2009 Pazartesi

Fx15 Lida Yılan Yağı Karınca Yumurtası Xacc Son gün

Fx15 Lida Yılan Yağı Karınca Yumurtası Xacc bugün sona eriyor.
enek veren, zaman harcayan herkese başarılar.

28 Ağustos 2009 Cuma

Fx15 Lida Yılan Yağı Karınca Yumurtası Xacc Giriş Yazısı

Blogum ile Fx15 Lida Yılan Yağı Karınca Yumurtası Xacc yarışmasına katılmaya karar verdim. Geç kalmış olabilirim. Maksat blog boş kalmasın. Zaman geçsin :)

14 Ağustos 2009 Cuma

Unutulmuş blog!

bu yarışma iptal olmuştu, bende bu blogumu unutmuştum.
aklıma düştü birkaç kelime karalayım dedim.
uykuya dalmadan önce karalayalım gitsin.

3 Haziran 2009 Çarşamba

lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat mola!

hala sıralamalarda yok.
o zaman neden uğraşıyorum ki?
lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat yarışması için bir süre ara versem hiç fena olmaz.

31 Mayıs 2009 Pazar

lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat yaz başlıyor

lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat kelimesiyle başlayan yarışmada günler geçtikçe sıralamalar belli olmaya başladı. blogum uzunca bir aradan sonra listelerde gerilere düşmüş durumda. lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat devam ettiği sürece bende içerik girmeye devam edeceğim. başladığımız işi bitirelim di mi :)

23 Mayıs 2009 Cumartesi

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Duyurulur.

BOŞ KADRONUN

BİRİMİ: ANABİLİM DALI : KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi 1 50/d Piyano Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans öğrencisi olmak, ilgili alanda Lisans mezunu olup Lisans mezuniyet not ortalaması en az 2,60/4 veya eşdeğeri olmak, ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS dan en az 55 veya eşdeğeri bir sınavdan başarılı olmak 22.05.2009 08.06.2009 10.06.2009 12.06.2009 15.06.2009
BİRİMİ: ANABİLİM DALI : KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi 1 50/d Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans öğrencisi olmak,ilgili alanda Lisans mezunu olup mezuniyet not ortalaması en az 2,60/4 veya eşdeğeri olmak, ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS dan en az 55 veya eşdeğeri bir sınavdan başarılı olmak 22.05.2009 08.06.2009 10.06.2009 12.06.2009 15.06.2009
BİRİMİ: ANABİLİM DALI : KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi 1 50/d Tiyatro Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans öğrencisi olmak, ilgili alanda Lisans mezunu olup Lisans mezuniyet not ortalaması en az 2,60/4 veya eşdeğeri olmak, ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS dan en az 55 veya eşdeğeri bir sınavdan başarılı olmak 22.05.2009 08.06.2009 10.06.2009 12.06.2009 15.06.2009
BİRİMİ: ANABİLİM DALI : KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi 1 50/d Opera Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans öğrencisi olmak, ilgili alanda Lisans mezunu olup Lisans mezuniyet not ortalaması en az 2,60/4 veya eşdeğeri olmak, ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS dan en az 55 veya eşdeğeri bir sınavdan başarılı olmak 22.05.2009 08.06.2009 10.06.2009 12.06.2009 15.06.2009

Tokat Büyükyıldız Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇESİ BÜYÜKYILDIZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği", 657 Sayılı Devlet Memurum Kanunu) 48 nci maddesinin (A), fıkrasındaki şartları, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesindeki şartlan ile 16. ve 17. maddesindeki hükümler çerçevesinde aşağıda tabloda belirtilen ve boş bulunan 1 adet İtfaiye Eri kadrosuna sözlü sınav ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

DERECESİ ÜNVAM ADET CİNSİYET TAHSİLİ

11 İtfeiye Eri 1 E/K USE VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanun 48 maddesinin (a) fıkrası

2. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile adayların 30 yaşmı doldurmamış olmak

3. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.

4. Askerliğini yapmış olmak veya tecilli olmak.

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tararından 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş lise ve dengi okul mezunları için (KPS5P 94) türünden ve en az 70 puan ve üzeri almış olmak,

BAŞVURU YERİ VE SEKLİ:

Başvurular 25/05/2009 ile 26/05/2009 Salı günü mesai bitimine kadar Büyükyıldız Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. E-mail yada posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit olunan başvurular idaremizce değerlendirilmeye alınmayacaktır,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Büyükyildız Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir,

1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)Aslı sınav esnasında ibraz edilecektir.

2. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin ash veya noter tasdikti sureti.

3. Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya ÖSYM'ce onaylı sureti.

5.Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış).

6.Sağlık Kurul raporu.

7. E sınıfı sürücü belgesi.

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav yeri Böyükyıldız Belediye Başkanlığı Hizmet Binası meclis salonu olup; 11/06/2009 Perşembe günü saat 10:00 da sözlü sınav yapılacaktır.

SINAV KONUSU (MÜLAKATI

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 6S7 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

e) Genel Kültür.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Başvuru şartlarını taşıyanlardan; KPSS basarı puanma göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının Oy katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Belediyemiz ilan panosuna asılarak yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar, kendileri için düzenlenen Sınava Giriş Belgelerini 10/06/2009 tarihinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden şahsen alacaklardır. Adaylar sınavda bu belge ile. birlikte kimlik tespitinde kullanılmak Üzere nüfus cüzdanını yanlarında bulunduracaklardır. Başvuru şartlarını taşımayan veya sıralamaya giremediği için sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden olacaktır, Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden 70 puan almak gerekmektedir. Sınav sonucu sözlü sınav başarı puanının %50"si ile KPSS puanının %50 si alınmak suretiyle belirlenir, Aynca bu ilanda belirtilen kadro sayısının yansı kadar yedek aday belirlenir. Sınavı kazanan asıl ye yedek adayların isim listesi basan sırasına göre Başkanlığımız ilan panosunda ilan edilecek olup, aynca kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine basan sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır. Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve durum sınava girecek adaylara bildirilir Başvuru ve istemler sırasında gerçeğe aykın beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları İptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklannda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur,

İlanen Duyulur.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı, psikolog, mühendis, tekniker, hukuk uzmanı, aşçı, garson, VHKİ, mimar alacaktır. 2008 yılı KPSS sınavından lisans mezunları için (KPSSP03), önlisans mezunları için (KPSSP93), ortaöğretim mezunları için (KPSSP94) puanları kullanılacak olup, tüm branşlar için 60 ve üzeri puan almış olanlar 8 Haziran 2009 tarihinden 09 Haziran 2009 günü saat 17.00'ye kadar başvurmalıdır.

TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ

Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı Taşra Teşkilatı için aşağıda unvanları yazılı kadrolara "Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" gereği personel temin edilecektir.

A. ALINACAK MEMUR KADROLARININ; B. ALINACAK PERSONELİN;

ALINACAK İL SINAV MERKEZİ ÜNVANI MİKTARI CİNSİYETİ NİTELİKLERİ :
ANKARA ANKARA Psikolog 1 E/B Fakültelerin Psikoloji (3286) bölümü mezunu olmak.
ANKARA ANKARA Makine Müh. 1 E/B Fakültelerin Makine Mühendisliği (3252) bölümü mezunu olmak.
ANKARA ANKARA Bilgisayar Müh. 5 E/B Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği (3124) bölümü mezunu olmak.
ANKARA ANKARA Harita Kad. Teknikeri 1 E/B 2 Yıllık Yüksekokulların Harita Kadastro (1188) bölümü / programı mezunu olmak.
ANKARA ANKARA Hukuk Uzmanı 1 E/B Fakültelerin Hukuk (3209) bölümü mezunu olmak.
ANKARA ANKARA Aşçı 2 E Meslek Liselerinin Aşçılık (1072) bölümü mezunu olmak.
ANKARA ANKARA Garson 5 E/B Meslek Liselerinin Servis (2357), Servis Hizmetleri (2357), Ağırlama ve Gıda Teknolojileri (3544) bölümü mezunu olmak.
BURSA BURSA Hukuk Uzmanı 1 E/B Fakültelerin Hukuk (3209) bölümü mezunu olmak.
İSTANBUL BURSA Hukuk Uzmanı 2 E/B Fakültelerin Hukuk (3209) bölümü mezunu olmak.
BALIKESİR BURSA Elektrik Müh. 1 E/B Fakültelerin Elektrik Mühendisliği (3160) bölümü mezunu olmak.
BALIKESİR/ERDEK BURSA Aşçı 1 E Meslek Liselerinin Aşçılık (1072) bölümü mezunu olmak.
BURSA ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIKLARINA BAĞLI AS.Ş. BŞK.LIKLARI SUSURLUK (1), EZİNE (1) BURSA VHKİ 2 E/B 2 Yıllık Yüksekokulların Büro Yönetimi (1129), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (5319), İşletme (5341), İşletmecilik (1207), Halkla İlişkiler (1185), İnsan Kaynakları (5338), İş İdaresi (5339), Sosyal Bilimler (2111), Bilgisayar Programcılığı (1121), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1122) bölümü / programı mezunu olmak.

KOCAELİ ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIKLARINA BAĞLI AS.Ş. BŞK.LIKLARI

PAMUKOVA (1)

BURSA VHKİ 1 E/B 2 Yıllık Yüksekokulların Büro Yönetimi (1129), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (5319), İşletme (5341), İşletmecilik (1207), Halkla İlişkiler (1185), İnsan Kaynakları (5338), İş İdaresi (5339), Sosyal Bilimler (2111), Bilgisayar Programcılığı (1121), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1122) bölümü / programı mezunu olmak.

TEKİRDAĞ ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIKLARINA BAĞLI AS.Ş. BŞK.LIKLARI

UZUNKÖPRÜ (2)

BURSA VHKİ 2 E/B 2 Yıllık Yüksekokulların Büro Yönetimi (1129), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (5319), İşletme (5341), İşletmecilik (1207), Halkla İlişkiler (1185), İnsan Kaynakları (5338), İş İdaresi (5339), Sosyal Bilimler (2111), Bilgisayar Programcılığı (1121), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1122) bölümü / programı mezunu olmak.
ERZURUM ERZURUM Hukuk Uzmanı 1 E/B Fakültelerin Hukuk (3209) bölümü mezunu olmak.

ERZURUM ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIKLARINA BAĞLI AS.Ş. BŞK.LIKLARI

SARIKAMIŞ (2), KEMALİYE (1), KARAYAZI (1), KEMAH (1), REFAHİYE (1), TEKMAN (1), TERCAN (1), İLİÇ (1), GÖLE (1), İSPİR (1)

ERZURUM VHKİ 11 E/B 2 Yıllık Yüksekokulların Büro Yönetimi (1129), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (5319), İşletme (5341), İşletmecilik (1207), Halkla İlişkiler (1185), İnsan Kaynakları (5338), İş İdaresi (5339), Sosyal Bilimler (2111), Bilgisayar Programcılığı (1121), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1122) bölümü / programı mezunu olmak.

TRABZON ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIKLARINA BAĞLI AS.Ş. BŞK.LIKLARI

ÇAYKARA (1), RİZE(2)

ERZURUM VHKİ 3 E/B 2 Yıllık Yüksekokulların Büro Yönetimi (1129), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (5319), İşletme (5341), İşletmecilik (1207), Halkla İlişkiler (1185), İnsan Kaynakları (5338), İş İdaresi (5339), Sosyal Bilimler (2111), Bilgisayar Programcılığı (1121), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1122) bölümü / programı mezunu olmak.
SİVAS SİVAS Makine Müh. 1 E/B Fakültelerin Makine Mühendisliği (3252) bölümü mezunu olmak.
SİVAS SİVAS Mimar 1 E/B Fakültelerin Mimarlık (3263) bölümü mezunu olmak.

SİVAS ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIKLARINA BAĞLI AS.Ş. BŞK.LIKLARI

ZİLE (2), GEMEREK (2), SORGUN(1)

SİVAS VHKİ 5 E/B 2 Yıllık Yüksekokulların Büro Yönetimi (1129), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (5319), İşletme (5341), İşletmecilik (1207), Halkla İlişkiler (1185), İnsan Kaynakları (5338), İş İdaresi (5339), Sosyal Bilimler (2111), Bilgisayar Programcılığı (1121), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1122) bölümü / programı mezunu olmak.

KAYSERİ ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIKLARINA BAĞLI AS.Ş. BŞK.LIKLARI

SARIOĞLAN (1)

SİVAS VHKİ 1 E/B 2 Yıllık Yüksekokulların Büro Yönetimi (1129), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (5319), İşletme (5341), İşletmecilik (1207), Halkla İlişkiler (1185), İnsan Kaynakları (5338), İş İdaresi (5339), Sosyal Bilimler (2111), Bilgisayar Programcılığı (1121), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1122) bölümü / programı mezunu olmak.
ADANA ANKARA Hukuk Uzmanı 1 E/B Fakültelerin Hukuk (3209) bölümü mezunu olmak.

ADANA ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIKLARINA BAĞLI AS.Ş. BŞK.LIKLARI

ARABAN (1), YAYLADAĞI (1)

ANKARA VHKİ 2 E/B 2 Yıllık Yüksekokulların Büro Yönetimi (1129), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (5319), İşletme (5341), İşletmecilik (1207), Halkla İlişkiler (1185), İnsan Kaynakları (5338), İş İdaresi (5339), Sosyal Bilimler (2111), Bilgisayar Programcılığı (1121), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1122) bölümü / programı mezunu olmak.
DİYARBAKIR MALATYA Hukuk Uzmanı 1 E/B Fakültelerin Hukuk (3209) bölümü mezunu olmak.

DİYARBAKIR ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIKLARINA BAĞLI AS.Ş. BŞK.LIKLARI

AKÇAKALE (1)

MALATYA VHKİ 1 E/B 2 Yıllık Yüksekokulların Büro Yönetimi (1129), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (5319), İşletme (5341), İşletmecilik (1207), Halkla İlişkiler (1185), İnsan Kaynakları (5338), İş İdaresi (5339), Sosyal Bilimler (2111), Bilgisayar Programcılığı (1121), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1122) bölümü / programı mezunu olmak.

MALATYA ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIKLARINA BAĞLI AS.Ş. BŞK.LIKLARI

PÜLÜMÜR (1), KEBAN (1), ÇELİKHAN (1), BESNİ (2), AKÇADAĞ (1), KAHRAMANMARAŞ (2)

MALATYA VHKİ 8 E/B 2 Yıllık Yüksekokulların Büro Yönetimi (1129), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (5319), İşletme (5341), İşletmecilik (1207), Halkla İlişkiler (1185), İnsan Kaynakları (5338), İş İdaresi (5339), Sosyal Bilimler (2111), Bilgisayar Programcılığı (1121), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1122) bölümü / programı mezunu olmak.

AFYONKARAHİSAR ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIKLARINA BAĞLI AS.Ş. BŞK.LIKLARI

MİHALIÇÇIK (1), ALTINTAŞ (1)

AFYONKARAHİSAR VHKİ 2 E/B 2 Yıllık Yüksekokulların Büro Yönetimi (1129), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (5319), İşletme (5341), İşletmecilik (1207), Halkla İlişkiler (1185), İnsan Kaynakları (5338), İş İdaresi (5339), Sosyal Bilimler (2111), Bilgisayar Programcılığı (1121), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1122) bölümü / programı mezunu olmak.

ISPARTA ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIKLARINA BAĞLI AS.Ş. BŞK.LIKLARI

SÜTÇÜLER (1), ŞARKİKARAAĞAÇ (1)

AFYONKARAHİSAR VHKİ 2 E/B 2 Yıllık Yüksekokulların Büro Yönetimi (1129), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (5319), İşletme (5341), İşletmecilik (1207), Halkla İlişkiler (1185), İnsan Kaynakları (5338), İş İdaresi (5339), Sosyal Bilimler (2111), Bilgisayar Programcılığı (1121), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1122) bölümü / programı mezunu olmak.

AYDIN ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIKLARINA BAĞLI AS.Ş. BŞK.LIKLARI

ÇAL (1)

AFYONKARAHİSAR VHKİ 1 E/B 2 Yıllık Yüksekokulların Büro Yönetimi (1129), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (5319), İşletme (5341), İşletmecilik (1207), Halkla İlişkiler (1185), İnsan Kaynakları (5338), İş İdaresi (5339), Sosyal Bilimler (2111), Bilgisayar Programcılığı (1121), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1122) bölümü / programı mezunu olmak.

TATVAN ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIKLARINA BAĞLI AS.Ş. BŞK.LIKLARI

KİĞI(2),HAKKARİ (2), PATNOS(1), MALAZGİRT (1), BAŞKALE (1), MURADİYE (1), BİNGÖL (1)

TATVAN VHKİ 9 E/B 2 Yıllık Yüksekokulların Büro Yönetimi (1129), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (5319), İşletme (5341), İşletmecilik (1207), Halkla İlişkiler (1185), İnsan Kaynakları (5338), İş İdaresi (5339), Sosyal Bilimler (2111), Bilgisayar Programcılığı (1121), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1122) bölümü / programı mezunu olmak.

KASTAMONU ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIKLARINA BAĞLI AS.Ş. BŞK.LIKLARI

İNEBOLU (3), DEVREK (1)

ANKARA VHKİ 4 E/B 2 Yıllık Yüksekokulların Büro Yönetimi (1129), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (5319), İşletme (5341), İşletmecilik (1207), Halkla İlişkiler (1185), İnsan Kaynakları (5338), İş İdaresi (5339), Sosyal Bilimler (2111), Bilgisayar Programcılığı (1121), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1122) bölümü / programı mezunu olmak.

KONYA ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIKLARINA BAĞLI AS.Ş. BŞK.LIKLARI

SARIYAHŞİ (1)

ANKARA VHKİ 1 E/B 2 Yıllık Yüksekokulların Büro Yönetimi (1129), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (5319), İşletme (5341), İşletmecilik (1207), Halkla İlişkiler (1185), İnsan Kaynakları (5338), İş İdaresi (5339), Sosyal Bilimler (2111), Bilgisayar Programcılığı (1121), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1122) bölümü / programı mezunu olmak.

C. GENEL ŞARTLAR:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 nci Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak. (A bendinin 6 ncı Fıkrası hariç)

D. ÖZEL ŞARTLAR:

1. 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2008 - KPSS) girmiş olmak.

2. 2008 yılı KPSS sınavından lisans mezunları için (KPSSP03), önlisans mezunları için (KPSSP93), ortaöğretim mezunları için (KPSSP94) puanları kullanılacak olup, tüm branşlar için 60 ve üzeri puan almış olmak.

3. Herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya hali hazırda çalışıyor olmamak.

4. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak.

5. Sağlık Raporu için sevk edilecekleri Askeri Hastaneden "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı rapor almış olmak.

6. Yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

7. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

E. SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER

1. Başvuru Tarihi : 08 Haziran 2009 tarihinden 09 Haziran 2009 günü saat 17.00'ye kadar.

2. Başvuru Yerleri : a.Erzurum: Erzurum Askeralma Bölge Başkanlığı

b.Tatvan: Tatvan Askeralma Bölge Başkanlığı

c.Malatya: Malatya Askeralma Bölge Başkanlığı

ç.Sivas: Sivas Askeralma Bölge Başkanlığı

d.Bursa: Bursa Askeralma Bölge Başkanlığı

e.Afyonkarahisar: Afyonkarahisar Askeralma Bölge Başkanlığı

f.Ankara : TSK Sivil Memur Eğitim ve Sosyal Hizmet Komutanlığı (Etiler Astsubay Orduevi Yanı) Tandoğan -ANKARA

3. Sınav Yerleri : Başvuruların kabul edildiği yerlerde icra edilecektir.

4. Sınav Tarihleri : a.Erzurum: 15 Haziran 2009 Saat 09.00

b.Tatvan: 18 Haziran 2009 Saat 09.00

c.Malatya: 22 Haziran 2009 Saat 09.00

ç.Sivas: 25 Haziran 2009 Saat 09.00

d.Bursa: 30 Haziran 2009 Saat 09.00

e.Afyonkarahisar: 03 Temmuz 2009 Saat 09.00

f.Ankara : 06 Temmuz 2009 Saat 09.00

5. Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan; yukarıda yazılı ünvanların karşısında belirtilen miktarın 6 katı kadar aday KPSS Puan derecelerine göre değerlendirilmeye (mülakat ve/veya uygulamalı sınav) tabi tutulacaktır.

6. Değerlendirmeye tabi tutulacak adaylara ait isim listeleri 12 Haziran 2009 tarihinde www.msb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

F. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. İş Talep Formu (Başvuru esnasında verilecektir.)

2. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş, renkli)

3. Nüfus Cüzdanı Sureti

4. Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi

5 . Askerlik Terhis Belgesi

6. 2008 KPSS Sınav Sonuç Belgesi (B Grubu kadrolar için)

7. Savcılıktan Adli Sicil Belgesi

8. VHKİ'ler için MEB. Onaylı Bilgisayar Sertifikası (Bilgisayar Bölümü mezunları hariç)

2009 İlkbahar Dönemi Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) Sonuçları Açıklandı.

2009 İlkbahar Dönemi Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) Sonuçları Açıklandı. Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) 2009 Bahar Dönemi Sonuçlarına Ulaşmak için tıklayın.

23 Mayıs Cumartesi günlüğü

lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat arama sonuçlarında değişim devam ediyor. dalgalanma herhalde bu. yarışmanın bitmesine daha çok var. ve lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat arama sonuçlarındaki değişimlere sahne olacaktır.

18 Mayıs 2009 Pazartesi

lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat beşinci sayfadan devam

lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat sonuçlarında yine dalgalanmalar var. google da çok sık olarak yaşanan bu durum bazen bütün planlarınızı alt üst edebiliyor. google arama sonuçlarına güvenerek daha büyük projelere başlamak biraz saçma geliyor artık bana :) lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat sıralamasında beşinci sayfaya kadar geriledim. ama bu durum kısa sürer inşallah.

17 Mayıs 2009 Pazar

lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat 12. sıra

pazar günü. tatilin son günü. psikolojik olarak etkiliyor insanı :) yarın iş var offf! lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat sıralamalarını kontrol ettim. güzel 12. sıraya kadar çıkmış blogum. gazetelere göz atıp günün tadını çıkaralım. görüşürüz.

16 Mayıs 2009 Cumartesi

lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat sponsor ve linkler

lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat yarışmasında linkler güncellendi. bende akabinde sitemdeki linkleri güncelledim. daha önce 7 olarak belirtilen link çıkışı sponsorlar haricinde 3 olarak değiştirilmiş. lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat yarışması bu şekilde devam ediyor fakat sıralamarda henüz istediğim ve umduğum yerde değilim.

10 Mayıs 2009 Pazar

ikinci sayfa

lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat yarışmasına ikinci sayfadan devam ediyorum. yarışma başlangıcından bu yana bekliyordum ne zaman sıralamalarda çıkacağım diye. kısmet bugüneymiş. lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat yarışmasında daha iyi bir sıralama için devam :)

9 Mayıs 2009 Cumartesi

indexlendim

google amca blogumu indexledi. şimdilik lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat yarışma sıralamasında listelenmiyorum. biraz daha bekleyeceğiz sanırım.

6 Mayıs 2009 Çarşamba

lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat yarışmasında ilk gün

lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat yarışması başlayalı saatler oluyor. aram sonuçları yavaş yavaş listelenmeye başladı. şu an 46 sonuç listeleniyor. uzun bir macera olacak. herkes için hayırlısı olsun.

lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat ve google

lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat için link almaya çalıştığım siteler indexlendi fakat bu blogdan hala haber yok :) Google adres şaşırdı yine. Dön bu yana google amcam dönnnn! aradığın blog burda!

Kodlama ve seo yarışması

Gecenin yarısı kendinden geçmiş adamlarla oturup kodlama konusunda birşeyler yapabilmek ne kadar zormuş be! Al scriptini başına çal diyesim geliyor ama olmuyor. Kafamıza yer etmiş bir söz "Müşteri Velinimettir" geliyor. Her zaman da bu kadar esnek olamam. Hacı germe beni :)

lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat ve fx15

lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat seo yarışmasının kelimesini biraz inceleyelim. Lida konusunu bilmeyen kalmadı sanırım. Fx15 nedir? Ben ilk kez duydum dersem yalan olmaz.
Biraz araştırma sonucunda biraz bilgi edindim. Umarım yanlış değildir. Baştan belirteyim, bilgiler internet üzerinden kişisel aramalar sonucu değişik sitelerden derlenmiştir. Kesin doğruluğu vs. konularda emin değilim.

Fx15; zayıflatma özelliğine sahip. İçinde bulunan bitkilerden bazıları şu şekilde fayda sağlıyormuş.
* Üzüm çekirdeği ekstresi, hücre zarlarini güçlendirir ve hücreleri oksidatif hasardan korur. Antioksidan alımı sadece hastalıklardan korunmaya katkı sağlar. Erken yaşlanmayı önler. Gençlestirici ve enerji verici özelliklerede sahiptir.
* Lotus yaprağı ekstresinin toksinlerden arındırıcı ve lipid düzeyini düşürücü etkisi bulunuyor. Sindirim sistemini düzenliyor. Yapılan araştırmalarda lotus yapraklarının damarları genişletip tansiyonu düşürdüğünü ispatlanmıştır.
* Yeşil çay antienflamatuar ve hücre yenileyici özelliğe sahiptir.

5 Mayıs 2009 Salı

Man.United:3 - Arsenal:1

Manchester United: Van der Sar, O'Shea, Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Carrick, Anderson, Park, Ronaldo, Rooney
Yedekler: Kuszczak, Rafael Da Silva, Evans, Giggs, Scholes, Berbatov, Tevez

Arsenal: Almunia, Sagna, Toure, Djourou, Gibbs, Walcott, Fabregas, Song Billong, Nasri, Van Persie, Adebayor
Yedekler: Fabianski, Eboue, Silvestre, Diaby, Denilson, Vela, Bendtner

Şampiyonlar Ligi'ne oynanan yarı final rövanş karşılaşmasında, Manchester United, Emirates Stadyumu'nda Arsenal'i 3-1 mağlup etti. Güzel bir karşılaşmaydı.

Sir Alex Ferguson'un ekibine galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Park ile 11. ve 61. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Arsenal'in tek sayısı ise 76. dakikada Van Persie'nin penaltısından geldi. Manchester United'ta Fletcher, 75. dakikada penaltıya sebebiyet verdiği pozisyonun ardından maçın hakemi Roberto Rosetti tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat yarışma makalesi

Saat ve Saat çeşitleri tüm markaların yer aldığı Hediye Saati'i internetden online alışveriş ile %100 müşteri memnuniyeti anlayışı ile hizmet vermekte.

Kol saati, özel günlerde hediyelik Saat çeşitleri ile uygun fiyatlar burada yer almakta

lida fx15 gazeteler biber hapı noraseo saat başladı

Yarışma başlangıç ve bitiş tarihleri :

Yarışma başlangıcı : 5 Mayıs 2009 Saat 20.00
Yarışma Bitişi : 5 Ağustos 2009 Saat 20.00
Yarışma süresi : 3 Ay

Yarışma kelimesi : "..."

Yarışma kontrol linki için TIKLA

Eklenmesi gereken linkler :

...
Ödüller :
1.1000 Lira
2.700 Lira
3.500 Lira
4.300 Lira
5.200 Lira
6.150 Lira
7.100 Lira
8.50 Lira

Toplam ödül : 3000 Lira


Kurallar :

1. Linkler kesinlikle sitenizde tüm sayfalarda görünecek şekilde eklenmelidir.
2. 1 kişi 1 den fazla siteyle yarışmaya katılabilir ancak tek siteyle 1 den fazla sıralamaya girdiğinde ödeme ön sıradaki sayfası için yapılır.
3. Yarışmaya katılan siteler her gün kontrol edilecek linkleri eklemeyenler diskalifiye edilecektir. 4. Siteye eklenen kodların kelimesi ile başka link eklenemez.
5. İlk yazı olarak yarışma yazısı eklenmesi zorunludur.
6. Yarışmaya katılan siteler "Eklenmesi gereken makaleyi" eklemesi zorunludur.
7. Yarışmaya katılan sitelerde en fazla link çıkışı 8 olmalıdır, 7 tane yarışma linkidir.
8. Diğer SEO yarışmalarına katılan sitelere link vermek veya link satışı yapmak yasaktır.
9. Yeni blog, subdomain veya domainlerde, blogda veya subdomainde Lida ve Gazeteler kelimesi geçmeli.
10 05 mayıs 2009 dan önce alınan domainler ile subdomain açarak veya klasörler ile yarışmaya katılabilirsiniz ve " Lida ve Gazeteler kelimesi" geçmeli.
11. Yarışma sitelerine adsense, sayaç eklenebilir.

Yarışma başlangıcında, sonrasında yeni kural ekleme hakkımı saklı tutuyoruz, lütfen bu başlık kuralları takip ediniz !


Yarışma için sponsor arama v.s uğraşılmayacaktır. Ödemeler tarafımdan yarışma bitişinden 1 gün sonra yapılacaktır.

Arkadaşlar son anda yapılan kelime değişikliği için özür dilerim. Son anda bir sponsor bulundu. Kelime değişti için sitem etmeyin lütfen. Kelime değişti ama herkezde değişti şuan herkez eşit bir fark yok a kişisine şu kelime b kişisine şu kelime v.s durumu yok.