23 Mayıs 2009 Cumartesi

Tokat Büyükyıldız Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇESİ BÜYÜKYILDIZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği", 657 Sayılı Devlet Memurum Kanunu) 48 nci maddesinin (A), fıkrasındaki şartları, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesindeki şartlan ile 16. ve 17. maddesindeki hükümler çerçevesinde aşağıda tabloda belirtilen ve boş bulunan 1 adet İtfaiye Eri kadrosuna sözlü sınav ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

DERECESİ ÜNVAM ADET CİNSİYET TAHSİLİ

11 İtfeiye Eri 1 E/K USE VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanun 48 maddesinin (a) fıkrası

2. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile adayların 30 yaşmı doldurmamış olmak

3. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.

4. Askerliğini yapmış olmak veya tecilli olmak.

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tararından 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş lise ve dengi okul mezunları için (KPS5P 94) türünden ve en az 70 puan ve üzeri almış olmak,

BAŞVURU YERİ VE SEKLİ:

Başvurular 25/05/2009 ile 26/05/2009 Salı günü mesai bitimine kadar Büyükyıldız Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. E-mail yada posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit olunan başvurular idaremizce değerlendirilmeye alınmayacaktır,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Büyükyildız Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir,

1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)Aslı sınav esnasında ibraz edilecektir.

2. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin ash veya noter tasdikti sureti.

3. Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya ÖSYM'ce onaylı sureti.

5.Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış).

6.Sağlık Kurul raporu.

7. E sınıfı sürücü belgesi.

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav yeri Böyükyıldız Belediye Başkanlığı Hizmet Binası meclis salonu olup; 11/06/2009 Perşembe günü saat 10:00 da sözlü sınav yapılacaktır.

SINAV KONUSU (MÜLAKATI

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 6S7 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

e) Genel Kültür.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Başvuru şartlarını taşıyanlardan; KPSS basarı puanma göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının Oy katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Belediyemiz ilan panosuna asılarak yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar, kendileri için düzenlenen Sınava Giriş Belgelerini 10/06/2009 tarihinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden şahsen alacaklardır. Adaylar sınavda bu belge ile. birlikte kimlik tespitinde kullanılmak Üzere nüfus cüzdanını yanlarında bulunduracaklardır. Başvuru şartlarını taşımayan veya sıralamaya giremediği için sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden olacaktır, Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden 70 puan almak gerekmektedir. Sınav sonucu sözlü sınav başarı puanının %50"si ile KPSS puanının %50 si alınmak suretiyle belirlenir, Aynca bu ilanda belirtilen kadro sayısının yansı kadar yedek aday belirlenir. Sınavı kazanan asıl ye yedek adayların isim listesi basan sırasına göre Başkanlığımız ilan panosunda ilan edilecek olup, aynca kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine basan sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır. Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve durum sınava girecek adaylara bildirilir Başvuru ve istemler sırasında gerçeğe aykın beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları İptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklannda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur,

İlanen Duyulur.

1 yorum:

  1. Türkiyenin en iyi yağ yakıcısı ve kadınların zayıflamasına yardımcı ürün olarak bilinen Fx15 markasını sizlere sunmaktan gurur duyarız hemen sipariş verin 2 günde kapınızda ödeyin

    Türkiyenin en iyi afrodizyak bayan azdırıcı damla çeşitlerimizin yanında azdırıcı kahveler, azdırıcı kremler,azdırıcı damla , azdırıcı parfüm çeşitlerimizde bulunur hemen sipariş vermek icin Ladyazdirici.com adresini ziyaret edin

    Kadınları kendinden geciren azdırıcı damla çeşitlerimiz azdırıcı parfümler, azdırıcı kremler, azdırıcı kahveler, azdırıcı hap stoklarımızdadır. Azdiricitr.net

    Bayanları kendinden geciren ve saatlerce azdıran amerikadan ithal azdırıcı ürünlerimizi hemen sipariş edin 2 günde kapınızda bayan azdırıcı ürünlerde %60 indirim hemen sitemize girin Azdirici.org

    YanıtlaSil